^-^ มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่ผาง ตลาดกลางที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลำเนาเขาภูเม็ง เล็งชมกล้วยไม้ป่าบาน โบราณสถานโนนศิลาเลข สิมชั้นเอกวัดสระทอง น้ำตกลือก้องห้วยเข ผ้าไหมสุดเก๋หนองหญ้าปล้อง ^-^
 
นายเกษม จันมา
เกษตรอำเภอมัญจาคีรีfree web counter
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4328 9160 E-mail : kk_munjakiri@doae.go.th