เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ แหล่งจำหน่ายพืชพันธุ์ดี ณ "ศูนย์ขยายพันธุ์พืช" ทั่วประเทศ

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์ แหล่งจำหน่ายพืชพันธุ์ดี ณ "ศูนย์ขยายพันธุ์พืช"...

เตือนภัยการเกษตร (มันฝรั่ง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันฝรั่ง) ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 25...

เตือนภัยการเกษตร (พริก)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก) ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ...

เตือนภัยการเกษตร (ยางพารา)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ยางพารา) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบา...

เตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรค...

เตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว 3)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว3) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบ...

เตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว 2)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว2) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบ...

เตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว 1)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว1) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบ...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

 

 

แจ้งเตือนโรค / แมลงศัตรูพืช 

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันฝรั่ง)

- 24 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ยางพารา)

-24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว3)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว2)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว1)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ใบด่างถั่วเขียว)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 5)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 4)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 3)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 1)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  5 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เฝ้าระวังการะบาดของโรคไหม้ข้าว)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะขาม)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  26 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

-  19 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สับปะรด)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  10 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดในนาข้าว)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (แก้วมังกร)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 2)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 1)

-  29 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 2)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 1

-  1 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (กะเพรา โหระพา แมงลัก)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 3)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 2)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 1)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  10 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  4 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มิถุนายน 2563

-  1 มิ.ย. 2563  :  การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3)

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...