เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรอำเภอมัญจาคีรีมอบวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบเมล็ดถั่วเขียว เมล็ดปอเทืองเพื่อจัดทำปุ๋ยพืชสด โครงการพัฒนาศัก...

นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบ

นายพิพัฒน์ คันธา นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรีจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในโครงการพัฒนาศักยภาพ...

more...

more...