เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เตือนภัยการเกษตร (แมลงวันถั่วเหลือง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกรา...

เตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2...

เตือนภัยการเกษตร (พืชตะกูลกะหล่ำ)2

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกุลกะหล่ำ) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12...

เตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12...

เตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)2

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2...

เตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2...

เตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม ...

เตือนภัยการเกษตร (กล้วยไม้)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (กล้วยไม้) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

 

 

แจ้งเตือนโรค / แมลงศัตรูพืช 

 

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ2)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง2)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ล้วยไม้)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สตรอว์เบอร์รี่)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้หอมแดง)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า ในถั่วเขียว)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ไรขาวในพริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันฝรั่ง)

- 24 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ยางพารา)

-24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว3)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว2)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว1)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ใบด่างถั่วเขียว)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 5)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 4)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 3)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 1)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  5 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เฝ้าระวังการะบาดของโรคไหม้ข้าว)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะขาม)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  26 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

-  19 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สับปะรด)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  10 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดในนาข้าว)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (แก้วมังกร)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 2)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 1)

-  29 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 2)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 1

-  1 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (กะเพรา โหระพา แมงลัก)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 3)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 2)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 1)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  10 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  4 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มิถุนายน 2563

-  1 มิ.ย. 2563  :  การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3)

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...