เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย) ช่วงวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564 โดยมีข้อมูล...

เตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ) ช่วงวันที่ 6 - 19 ตุลาคม 2564 โดยมีข้อม...

เตือนภัยการเกษตร (มันเทศ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง) ช่วงวันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2564 โดยมี...

สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ต.กุดเค้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสมคิด ราชพลแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจพื้นที่ท...

มอบก้อนเห็ดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบก้อนเห็ดโครงการส่งเ...

มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสมคิด ...

สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ต.สวนหม่อน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสาวพศิตา พิลาโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจพื้นท...

สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ต.หนองแปน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับควา...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

 

 

 

 

แจ้งเตือนโรค / แมลงศัตรูพืช 

-  21 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  21 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  21 ต.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันเทศ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ด้วงงวงและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวิตด้วงงวง)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ด้วงแรดและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวิตด้วงแรด)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (แมลงดำหนามและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวติแมลงดำหนาม)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนหัวดำและการจัดการ)

-  25 ก.ย. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (วงจรชีวิตหนอนหัวดำ)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ลำไย)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

-  25 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ไรขาวพริก)

-  13 ส.ค. 2564  :   แจ้งเตือนภัยการเกษตร (โรคเน่าพริก)

-  22 ก.ค. 2564  :   ประชาสัมพันะ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  22 ก.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  22 ก.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

-  22 ก.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

-  25 มิ.ย. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว 

-  25 มิ.ย. 2564  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2 

-  25 มิ.ย. 2564  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  25 มิ.ย. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (กระเพรา โหรพา แมงลัก)

-  24 มิ.ย. 2564  :  การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (วงจรชีวิตด้วงแรด)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (ด้วงแรด)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (วงจรชีวิตด้วงงวง)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยมะพร้าว (ด้วงงวง)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยใบด่าง (มันสำปะหลัง)

-  25 พ.ค. 2564  :  แจ้งเตือนภัยไรแดง (มันสำปะหลัง)

-  26 เม.ย. 2564  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง1)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 26 เม.ย.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว)เพลี้ยไฟ

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว)เพลี้ยอ่อน

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว)หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว) หนอนกะทูผัก

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกออ้อย)

- 25 มี.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะปราง มะยงชิด)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วงหิมพานต์)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลันเตา)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง กระเทียม)

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง)ราแป้ง

- 26 ก.พ.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลแตง)ราน้ำค้าง

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ2)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง2)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เบญจมาศ)

- 26 ม.ค.2564 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ล้วยไม้)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สตรอว์เบอร์รี่)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้หอมแดง)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า ในถั่วเขียว)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

- 26 ธ.ค.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ไรขาวในพริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันฝรั่ง)

- 24 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ยางพารา)

-24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว3)

- 24 พ.ย.2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว2)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะพร้าว1)

- 23 พ.ย. 2563 : แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ใบด่างถั่วเขียว)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 5)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 4)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 3)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 1)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  7 ต.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

-  9 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  5 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เฝ้าระวังการะบาดของโรคไหม้ข้าว)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะขาม)

-  2 ก.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  26 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักสลัด โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)

-  19 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (สับปะรด)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน)

-  12 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  10 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดในนาข้าว)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (แก้วมังกร)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 2)

-  5 ส.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 1)

-  29 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  22 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 2)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพด 1)

-  14 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะละกอ)

-  8 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2

-  3 ก.ค. 2563  :  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง 1

-  1 ก.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (กะเพรา โหระพา แมงลัก)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 3)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 2)

-  24 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วลิสง 1)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มันสำปะหลัง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

-  17 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด)

-  10 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  4 มิ.ย. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน มิถุนายน 2563

-  1 มิ.ย. 2563  :  การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3)

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดงาน Field Day ประจำปี2564
ถอดบทเรียน ศพก. อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 

ดูเพิ่มเติม...