เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับภูมิทัศ

วันที่ 30 พ.ค. 2563 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย นายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานกา...

โครงการ "ขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง : เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน"

วันที่ 29 พ.ค. 2563 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย น.ส. พนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิช...

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "แตงกวา"

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "แตงกวา" รายละเอียดตามเอกสารแน...

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "โหระพา"

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "โหระพา" รายละเอียดตามเอกสารแน...

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "ผักบุ้ง"

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "ผักบุ้ง" รายละเอียดตามเอกสารแ...

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "พริก"

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "พริก" รายละเอียดตามเอกสารแนบ ...

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "มะเขือพวง"

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปลูก "มะเขือพวง" รายละเอียดตามเอกสา...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 28 พ.ค. 2563 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นัก...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more...



 

 

 

แจ้งเตือนโรค / แมลงศัตรูพืช 

 

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  27 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 2)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 1)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ขิง)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 2)

-  6 พ.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก 1)

-  20 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ไรแดงมันสำปะหลัง)

-  20 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (เพลี้ยหอยเกล็ดมันสำปะหลัง)

-  9 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช (แบ่งตามภูมิภาค)

-  8 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 2)

-  8 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน 1)

-  1 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (อ้อย)

-  1 เม.ย. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ)

-  11 มี.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง 2)

-  11 มี.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง 1)

-  11 มี.ค. 2563  :  เฝ้าระวังการระบาดของ "ตั๊กแตนทะเลทราย" ในประเทศไทย (ชุดที่ 4)

-  11 มี.ค. 2563  :  เฝ้าระวังการระบาดของ "ตั๊กแตนทะเลทราย" ในประเทศไทย (ชุดที่ 3)

-  11 มี.ค. 2563  :  เฝ้าระวังการระบาดของ "ตั๊กแตนทะเลทราย" ในประเทศไทย (ชุดที่ 2)

-  11 มี.ค. 2563  :  เฝ้าระวังการระบาดของ "ตั๊กแตนทะเลทราย" ในประเทศไทย (ชุดที่ 1)

-  10 มี.ค. 2563  :  แจ้งเตือนภัย "แมลงศัตรูมะพร้าว" (หนอนหัวดำ) และการจัดการ

-  10 มี.ค. 2563  :  "วงจรชีวิตแมลงศัตรูมะพร้าว" (หนอนหัวดำ)

 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...