เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้ นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์พรรณไม้ นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ สวนสุข...

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โด...

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี จัดงานวันส...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 นายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์ นักวิชากา...

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ปี 2561/62 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา)

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี และธนาคารเ...

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวบุพกร ธรรมโคตร ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ในฐานะเลขา...

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญ...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...