เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)

วันที่ 17 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ น.ส.ลัดดา กองหาโคตร นักวิชากา...

งานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ

วันที่ 13 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมั...

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง) ช่วงวันที่ 9 - 15 ต.ค. 2562 โดยมีข้...

เตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ช่วงวันที่ 9 - 15 ต.ค. 2562 โดยมีข...

แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากมีการพบแ...

สำรวจแปลงโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 6 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิ...

เตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง) ช่วงวันที่ 2-8 ตุลาคม 2562 โดยมีข้อมูลท...

more...

ทรัพยากรท่องเที่ยว

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออก...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่า...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จ...

more... 

 

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมัญจาคีีรี

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดย ศพก.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม...