เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชข...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 - 26 ก.ค. 2560 เกษตรกรจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 13 ชุมชน ใน 8 ตำบลของอำเภอมัญจาคีรี ต่างร่วมกันเร...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 ก.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมให้ควา...

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาพืชสวน

วันที่ 18 ก.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดย นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

เกษตรอำเภอมัญจาคีรีมอบวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบเมล็ดถั่วเขียว เมล็ดปอเทืองเพื่อจัดทำปุ๋ยพืชสด โครงการพัฒนาศัก...

นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบ

นายพิพัฒน์ คันธา นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรีจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในโครงการพัฒนาศักยภาพ...

more...

more...