เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 2 ก.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่...

การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 (สาขาไร่นาสวนผสม)

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาค...

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นางสาวลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 18 - 20 มิ.ย. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 หลักส...

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 นายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจ...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 13 - 15 มิ.ย. 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร รุ่นที่ 1 หลักส...

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 13 มิ.ย. 61 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษต...

more...

more...