เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทรัพยากรท่องเที่ยว

 

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอมัญจาคีรี

 

กล้วยไม้ป่าช้างกระ

กล้วยไม้ป่าช้างกระมีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ออกดอกจำนวนมากและส่งกลิ่นหอมในช่วงหน้าหนาว ระหว่างเดื...

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก

หมู่บ้านเต่าบ้านกอก ม.3,14 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอยู่ร่วมกันกับเต่าบก โดยเต่าบกอาศัยหากินอย่างอิสสระภายในหมู่บ้าน...

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวัดตั้งอยู่เชิงเขาภูผาดำ อาณาบ...