เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

การจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)

วันที่ 17 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ น.ส.ลัดดา กองหาโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อระด...

งานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 15 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันรณรงค์การป้องก...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ

วันที่ 13 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้...

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง) ช่วงวันที่ 9 - 15 ต.ค. 2562 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดข...

เตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ช่วงวันที่ 9 - 15 ต.ค. 2562 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิด...

แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากมีการพบแปลงมันสำปะหลังในพื้นที่บ้านโคกสูง ม.13 ต.นางาม อ.ม...

สำรวจแปลงโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 6 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวบุพก...

เตือนภัยการเกษตร (หอมแดง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หอมแดง) ช่วงวันที่ 2-8 ตุลาคม 2562 โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นใน...

การประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 2 ต.ค. 2562 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ หอ...

ประชาสัมพันธ์งาน "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2"

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ก.ย. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวงาน “เกษตรสร้...