เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

เกษตรอำเภอมัญจาคีรีมอบวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบเมล็ดถั่วเขียว เมล็ดปอเทืองเพื่อจัดทำปุ๋ยพืชสด โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทด...

นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบ

นายพิพัฒน์ คันธา นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายเกษม ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรีจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในโครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559 กิจกรร...