เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 68 ราย ตาม...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 - 26 ก.ค. 2560 เกษตรกรจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 13 ชุมชน ใน 8 ตำบลของอำเภอมัญจาคีรี ต่างร่วมกันเริ่มลงมือปฏิบัติงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เ...

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 ก.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชีแก่สมาชิกชุมชนและสมาชิกกลุ่มชุมชน โค...

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาพืชสวน

วันที่ 18 ก.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี โดย นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือ...

เกษตรอำเภอมัญจาคีรีมอบวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี

นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบเมล็ดถั่วเขียว เมล็ดปอเทืองเพื่อจัดทำปุ๋ยพืชสด โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทด...

นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบ

นายพิพัฒน์ คันธา นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายเกษม ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรีจ่ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในโครงการพัฒนาศักยภาพอุสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2559 กิจกรร...