มัญจาคีรีนามเมืองเก่า บึงกุดเค้าคู่เมืองบ้าน นมัสการหลวงปู่ผาง ตลาดกลางที่นอนหมอน แสนออนซอนดอนเต่า งามลำเนาเขาภูเม็ง เล็งชมกล้วยไม้ป่าบาน โบราณสถานโนนศิลาเลข สิมชั้นเอกวัดสระทอง น้ำตกลือก้องห้วยเข ผ้าไหมสุดเก๋หนองหญ้าปล้อง
                 
   
                              
     
                 
 

    การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยการ
“ ทุกราก ”
สุดยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของนาย  ทองมาก  พงษ์ละออ

              “ผักหวานป่า”              เป็นผักที่มีรสชาติอร่อยหากใครได้ลิ้มลองอาหารที่ทำจากผักหวานป่าแล้ว 
เป็นต้องติดอกติดใจไปตาม ๆ กันซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไปเก็บผักหวานป่า
ตามป่าตามเขาเป็นผักที่หายากเพราะออกบางฤดูเท่านั้น จึงเป็นที่ต้องการ
ของตลาดสูง  ทำให้ผักหวานป่ากลายเป็นผักที่มีราคาสูงเป็นอันดับต้น  ๆ ของบรรดาผักที่มีอยู่สามารถขายได้ราคาดี  กิโลกรัมละ  150  บาท  หรือบางพื้นที่
อาจจะสูงถึง  300  บาท
เลยทีเดียว
   
                       มีความพยายามของเกษตรกรหลายต่อหลายคนที่จะปลูกผักหวานป่าเพื่อการค้า  โดยนำจากป่ามาปลูกด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น  เพาะเมล็ด ปักชำแต่เมื่อนำมา ปลูกแล้ว
กลับค่อย ๆ ตายไปมีน้อยรายที่จะปลูกผักหวาน ป่าเพื่อการค้าให้ประสบผลสำเร็จ

              การขยายพันธุ์ผักหวานป่าทำได้หลายวิธี  แต่วิธีหนึ่งที่ทำแล้วได้ผลดี  สามารถเจริญเติบโตเป็นต้นขนาดใหญ่และให้ผลผลิตเร็วคือ  “ การทุบราก ”

               

 

 

นายทองมาก  พงษ์ละออ  อายุ  61  ปี  บ้านเลขที่  144  หมู่ที่  13  บ้านนาข่า  ต.นาข่า           อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  ได้ค้นพบวิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่า  ด้วยวิธีการทุบราก  จากภูมิปัญญาของเขาเอง

                          “โดยในปี 2537ได้ไปไถที่ปลูกมันสำปะหลังและไถไปเฉี่ยวรากผักหวานป่า  จึงนำเอาดินมากลบไว้  หลังจากนั้นประมาณ  2  เดือน ได้เข้าไปกำจัดวัชพืชในไร่มันเห็นต้นผักหวานป่าเกิดขึ้นบนรากที่ไถเฉี่ยว  จึงได้ทดลองทุบราก  ปรากฎว่ามีต้นผักหวานเกิดขึ้น ”

วิธีการทุบราก

  1.  เลือกรากผักหวานป่าบริเวณที่โผล่พ้นผิวดิน
  2.  ใช้มีดฟันหรือค้อนทุบให้เปลือกรากแตก  เพื่อตัดทางเดินอาหาร
  3.  ใช้ดินกลบและใช้ไม้ปักไว้เพื่อมองเห็นง่ายและป้องกันการเหยียบย่ำ
  4.  หากฝนไม่ตกควรให้น้ำ  ให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ
  5.  ประมาณ  1  เดือน  ก็จะมีต้นใหม่เกิดขึ้น  และหลังจากนั้นเมื่อต้นโต         ก็สามารถเก็บยอดขายได้

                    ปัจจุบันนายทองมาก  พงษ์ละออ  สามารถขยายพันธุ์ผักหวานป่าให้มีจำนวนมากกว่า 300  ต้น เก็บผลผลิตขายในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฏาคม  ราคากิโลกรัมละ  150  บาท  มีรายได้ปีละประมาณ 40,000  บาท

 
     
     
     

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี
ถนนแจ้งสนิท  ตำบลกุดเค้า   อำเภอมัญจาคีรี    จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ /  โทรสาร     0 4328 9160    
E-mail Address
:kk_munjakirii@doae.go.th