เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

  • รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 043-289-160

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

24 มิถุนายน 64 22:09:36