เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พริก)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พริก)  สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :  อากาศร้อน และมีฝนตกในบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  พริก

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  เจริญเติบโตทางลำต้น - เก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum capsici)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  :  

  • โรคนี้มักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี อาการเริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลช้ำยุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่ ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม มีสีน้ำตาลหรือดำบริเวณแผล พบส่วนของเชื้อราเป็นจุดสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน ในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว หากเกิดกับผลอ่อนจะทำให้ผลโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑.  เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรค หรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรค

     ๒. ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๐-๓๐ นาทีก่อนเพาะ

     ๓. จัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค

     ๔. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบผลพริกเป็นโรคเก็บนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

     ๕. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน ๒๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือแมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือโพรคลอราซ ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐- ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๗-๑๐ วัน

     ๖. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรค

 

 

อาการของโรคแอนแทรคโนส (ในใบพริก)

   

อาการของโรคแอนแทรคโนส (ในลำต้นพริก)

 

อาการระยะต่างๆ ของโรคแอนแทรคโนส หรือ โรคกุ้งแห้ง

 

อาการของโรคแอนแทรคโนส หรือ โรคกุ้งแห้ง (ในผลพริก)

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  : http://www.dynamicseeds.com/

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

23 กรกฎาคม 64 15:11:25