เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แจ้งเตือนภัย "แมลงศัตรูมะพร้าว" (หนอนหัวดำ) และการจัดการ

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัย "แมลงศัตรูมะพร้าว" (หนอนหัวดำ) และการจัดการ
  • รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  043-289-160
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กรมส่งเสริมการเกษตร  02-561-2134

 

 

 

 

 

 

น.ส.พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

25 กันยายน 64 14:07:08