เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ

            วันที่ 15 พฤศจิกายน  2564  นางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และงานโครงการปี 2565  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

                 

 

 

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

15 พฤศจิกายน 64 14:54:43