เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์การประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ

            วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564  นายเรืองศักดิ์ พรมมาหอม ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี ) ประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พร้อมด้วยนางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี (ชั้น 2)

                 

 

 

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

17 พฤศจิกายน 64 15:28:15