เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2564  นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ ชี้แจงงานโครงการปีงบประมาณ   2565  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

                 

 

 

 

 

 

น.ส. ชุติกาญจน์  โตมี

เจ้าพนักงานธุรการ

23 พฤศจิกายน 64 15:33:00