เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันที่  22 มี.ค. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญนำตัวแทน OTOP จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงาน ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วย

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

9 เมษายน 61 10:00:56