เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อเกษตรกร เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9

 

วันที่  8 เม.ย. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้ นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบโค กระบือ แพะ แกะ ตามโครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อเกษตรกร เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน (โดยดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จ.ขอนแก่นและคณะ) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (โดยนายสมมาตร เอียดฉิม ผอ.วษท.ขอนแก่นและคณะ) ทำพิธีมอบโค 13 ตัว กระบือ 3 ตัว แพะ 8 ตัว รวม 24 ตัว ให้เกษตรกร 9 ราย โดยพระครูวิมลสุวรรณกร ดร. รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดกู้ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมขอนแก่น

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

10 เมษายน 61 10:17:13