เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบ

นายพิพัฒน์  คันธา นายอำเภอมัญจาคีรีมอบเกียรติบัตรให้ ศบกต. ที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายเกษม  จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี  กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2558

 

 

 

4 ธันวาคม 58 23:59:20