เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอมัญจาคีรีมอบวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี

นายเกษม  จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบเมล็ดถั่วเขียว เมล็ดปอเทืองเพื่อจัดทำปุ๋ยพืชสด โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี  2559

5 ธันวาคม 58 00:09:00