เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ บ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอร่วมเป็นเกียรติงานด้วย

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

26 กรกฎาคม 60 18:35:18