เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภัยพิบัติ ปี 2560 (พายุเซินกา)

 

วันที่  1 ส.ค. 2560  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  ออกสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้นพื้นที่การเกษตรทั้ง 8 ตำบล  เนื่องจากพายุเซินกาทำให้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมขังพืชผลทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

28 สิงหาคม 60 15:14:28