เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 

วันที่  22 ส.ค. 2560  นายสันติ จัตุพันธ์  นายอำเภอมัญจาคีรี  เป็นประธานเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  บ้านหนองบัว  ม.4  ต.หนองแปน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอออกให้บริการแก่ประชาชน  ในการนี้  นายเกษม จันมา  เกษตรอำเภอมัญจาคีรี  นำทีมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการและคำปรึกษาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

29 สิงหาคม 60 10:04:10