เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

 

วันที่  23 ส.ค. 2560  นายเกษม จันมา  เกษตรอำเภอมัญจาคีรี  ได้มอบหมายให้นางสาวลัดดา กองหาโคตร  นวส.ปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น  นายอุดม ราศรี  นวส.ชำนาญการ  อบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ครั้งที่ 2  ให้แก่ตัวแทนจากศูนย์ข้าวชุมชน  จำนวน 12 ศูนย์  จากทั้งหมด 8 ตำบล  ณ  บ้านหลุบคา  ม.6  ต.กุดเค้า  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

11 กันยายน 60 10:55:45