เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 สาขาอาชีพทำสวน

 

วันที่ 30 ส.ค. 2560  นายณัฐวุฒิ วังหนองลาด  เกษตรกรบ้านโพธิ์ทอง  ม.12  ต.โพนเพ็ก  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น  เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  ปี 2560  สาขาอาชีพทำสวน   ณ  ห้องประชุมแก่นเมือง  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผวจ.ขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีมอบ

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

11 กันยายน 60 11:02:22