เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สิมวัดสระทองบ้านบัว (โบสถ์)

 

สิม ( โบสถ์ )  


               วัดสระทองบ้านบัว วัดโบราณอายุกว่า  170  ปี  มีโบสถ์ที่สวยงาม ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่า ( Award of Merit ) ด้านอนุรักษ์มรดก
และวัฒนธรรมแห่งเอเซียแปซิฟิก  จากองค์การ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2546   นับเป็นสถานที่แรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้   ตั้งอยู่ที่บ้านบัว    หมู่ที่ 1  ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

28 ตุลาคม 58 11:02:17