เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

น้ำตกห้วยเข

 

น้ำตกห้วยเข 


      อยู่บนเทือกเขาภูเม็งในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง พื้นที่ บ้านคำปากดาว  หมู่ที่  5  ตำบลคำแคน  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

28 ตุลาคม 58 11:00:21