เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดหลวงปู่ผาง)

 

วัดอุดมคงคาคีรีเขต ( วัดหลวงปู่ผาง ) 
     

       เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก่นเท่า  หมู่ที่  6  ตำบลนางาม  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งวัดตั้งอยู่เชิงเขาภูผาดำ  อาณาบริเวณวัด  สงบร่มรื่นด้วยธรรมชาติ  มีลำธารไหลผ่านตลอดปี มีวิหารที่สวยงาม ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ผาง  เกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของศิษยานุศิษย์  และประชาชนทั่วไป

28 ตุลาคม 58 11:02:09