เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ข้าวโพดหวาน 3) ช่วงวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

                            

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  • อากาศร้อน มีฝนตกในบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ข้าวโพดหวาน

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะออกดอก - ติดฝัก

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • หนอนเจาะฝักข้าวโพด

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • แม่ผีเสื้อวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามเส้นไหมที่ปลายฝักข้าวโพดหรือที่ช่อดอกตัวผู้ หนอนกัดกินที่ช่อดอกและเมื่อเริ่มติดฝัก ตัวหนอนจะกัดกินเส้นไหมของฝัก และเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณปลายฝัก ทำความเสียหายให้แก่คุณภาพฝักโดยตรง เนื่องจากปลายฝักเสียหาย และถ้าพบระบาดมากปลายฝักจะเน่า เนื่องจากความชื้นจากมูลของหนอนที่ถ่ายไว้ หนอนเจาะฝักข้าวโพดทำความเสียหายได้มากเมื่อเกิดการระบาดก่อนที่ขบวนการผสมเกสรจะเกิดขึ้น หากการระบาดรุนแรงจะเก็บผลผลิตไม่ได้ เนื่องจากหนอนกัดกินเส้นไหมจนแหว่งหมดไป ทำให้ข้าวโพดไม่ได้รับการผสมพันธุ์ฝักที่ได้จึงไม่ติดเมล็ด หรือเกิดเป็นข้าวโพดฟันหลอขึ้น 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 

     ๑.  วิธีกล ข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก ใช้วิธีการจับหนอนที่ปลายฝักทิ้ง หรือใช้มือบีบปลายฝักให้หนอนตายโดยไม่ต้องเก็บทิ้ง และควรเดินเก็บหนอนทุกวันในระยะติดฝัก

 

     ๒. เนื่องจากผีเสื้อของหนอนเจาะฝักข้าวโพดจะวางไข่ที่ยอดเกสรตัวผู้ และที่ไหมข้าวโพดในระยะผสมเกสร จึงควรหมั่นตรวจปลายฝักข้าวโพดในระยะนี้ หากพบหนอนวัย ๑-๒ เฉลี่ย ๑๐-๒๐ ตัวต่อ ๑๐๐ ต้น พ่นสารฆ่าแมลงฟิโพร นิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นเฉพาะฝักที่หนอนลงทำลายไหม พ่นซ้ำตามความจำเป็น โดยพ่นที่ปลายฝักบริเวณไหมโผล่ หากพบการระบาดมากจึงพ่นที่เกสรตัวผู้ส่วนบนสุด

 

     * * * * *  สารฆ่าแมลงควรใช้ในระยะที่หนอนยังเล็กจะได้ผลดี

       

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/uthaithani-warning-files-391191791013

เครดิตภาพ  :  https://www.kubotasolutions.com/knowledge/corn/detail/388

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

11 พฤษภาคม 63 11:11:54