เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

  • รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 043-289-160

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

 

 

 

1 มิถุนายน 63 13:11:42