เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

  • รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  043-289-160
  • กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  02-955-1626 , 02-955-1514

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

17 กรกฎาคม 63 17:20:08