เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (แก้วมังกร)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (แก้วมังกร) ช่วงวันที่ 5- 11 สิงหาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • แก้วมังกร

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า (เชื้อรา Neoscystalidiu m dimidiatum)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • อาการเริ่มแรกที่กิ่งและผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็กๆ สีน้ำตาลคล้ายสีสนิมเหล็ก บางครั้งพบแผลสีเหลืองฉ่ำน้ำ เมื่ออาการรุนแรงแผลจะเน่า โดยถ้าเป็นที่กิ่งจะทำให้เนื้อเยื่อตรงแผลหลุดเห็นเป็นรู หรือเว้าแหว่ง สำหรับที่ผล ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้กลีบผลไหม้แห้ง และผลเน่าในที่สุด

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 

     ๑. เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค

     ๒. ลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากเป็นพืชอวบน้ำ อาจทำให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่ายขึ้น

     ๓. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้น

     ๔. งดให้น้ำช่วงบ่ายหรือเย็น ให้เฉพาะช่วงเช้า เพื่อลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม

     ๕. ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคอย่างระมัดระวังให้มีแผลน้อยที่สุด การตัดแต่งกิ่งควรตัดตรงส่วนที่เป็นรอยต่อของข้อระหว่างกิ่ง นำส่วนที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

  • โพรคลอราซ ๔๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟี โนโคนาโซล ๒๐% + ๑๒.๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
  • พ่นให้ทั่วต้น ทุก ๕ - ๗ วัน จำนวน ๔ ครั้ง และพ่นอีกครั้งในระยะติดดอก โดยพ่นให้ทั่วต้นทุก ๗ วัน จำนวน ๓ ครั้ง

     ๖. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง

 

* * * * *  ควรหยุดพ่นสารก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย ๑๕ วัน

            

 

 

ผลแก้วมังกร (ปกติ)
 
แสดงอาการที่ลำต้น
 
แสดงอาการที่ผล


 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://reportnews.doae.go.th/fileupload/pr_form/201808071533634257.pdf

เครดิตภาพ  :  http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/fruit1/dragonfruit.pdf

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

 

4 สิงหาคม 63 14:17:31