เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชาสัมพันธ์การระบาดของหนอนข้าวโพดลายจุด หรือ Fall Armyworm (FAW) ในนาข้าว

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์การระบาดของหนอนข้าวโพดลายจุด หรือ Fall Armyworm (FAW) ในนาข้าว

 

 

 จุดในการสังเกตหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  Fall Armyworm (FAW)

 

 

  • รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • หากพบการระบาดในนาข้าว ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอโดยด่วน
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  043-289-160

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

 

10 สิงหาคม 63 14:21:40