เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและคณะ ศึกษาดูงานการเลี้ยงไหมอีรี่

 

วันที่ 5 ก.พ. 2561 นายเกษม จันมา เกษตรอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้นายพนมศักดิ์ เฮ้าประมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับอำเภอมัญจาคีรี โดยนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและคณะ ศึกษาดูงานการเลี้ยงไหมอีรี่ ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

5 กุมภาพันธ์ 61 12:05:38