เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะลิ)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะลิ) ช่วงวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะลิ

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะออกดอก 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนเจาะดอกมะลิ

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ สีเหลืองบนกลีบดอก หรือก้านกลีบเลี้ยงดอก และยอดอ่อน เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอก ทำให้ดอกเป็นรอยช้ำเปลี่ยนเป็นสีม่วงเหี่ยวแห้งและร่วงหล่น

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 

 

     

 

 
ตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในดอก  ถ่ายมูลสีน้ำตาลออกมาภายนอก
 
ผีเสื้อตัวเต็มวัยของหนอนเจาะดอกมะลิ
 
ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะดอกมะลิ
 
หนอนเจาะดอกมะลิ
 
ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะดอกมะลิ

            

 


 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

 

 
6 ตุลาคม 63 10:19:13