เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 2)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 2) ช่วงวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะติดฝักอ่อน 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากฝักของถั่วเหลือง ทำให้ต้นแคระแกร็น ใบหงิกงอ และฝักบิดเบี้ยว ผลผลิตลดลงมากกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

      ๑. พ่นสารฆ่าแมลง

  • แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕%อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ไตรอะ โซฟอส ๔๐% อีซีอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

     ๒. พ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองระบาด พ่น ๑-๒ ครั้ง ห่างกัน ๗-๑๐ วัน

 

     

 

 
เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง

            

 


 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://esc.doae.go.th/

เครดิตภาพ  :  http://www.ppsf.doae.go.th

 

 

6 ตุลาคม 63 16:29:16