เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 4)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเหลือง 4) ช่วงวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2563  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเหลือง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะติดฝักอ่อน 

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนกระทู้ผัก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • หนอนกระทู้ผักเข้าทำลายตั้งแต่ถั่วเหลืองเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ จนถึงระยะออกดอกและติดฝัก หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะผิวใบด้านล่าง ทำให้เหลือแต่เส้นใบ เมื่อผิวใบแห้งจะมองเห็นเป็นสีขาว เมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลง โดยหนอนจะกัดกินจากขอบใบเข้าไป

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

     ๑. พ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๑-๒ ครั้ง เมื่อพบการระบาด หรือ พ่นสารฆ่าแมลง

  • แลมบ์ดาไซ ฮาโลทริน ๒.๕% อีซีอัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • ไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซีอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
  • คลอร์ฟลูอาซู รอน ๕% อีซีอัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร 

     ๒. พ่นเมื่อใบถูกทำลาย ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 

     

 

 
 

            

 


 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  https://esc.doae.go.th/

 

7 ตุลาคม 63 11:18:55