เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสในแปลงมันสำปะหลัง

 

วันที่ 9 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสในแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ ต.นางาม , ต.นาข่า , ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปจนเกิดการระบาดในพื้นที่ ซึ่งหากเกิดการระบาดจะทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะยอดมันสำปะหลังจะหงิกงอ ใบไม่สมบูรณ์ จนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทำให้ต้นมันสำปะหลังแคระแกรนไม่สมบูรณ์ไม่สามารถให้ผลผลิตได้หรือตายในที่สุด

 

 

 

 

น.ส. กนกอร  สายมณี

นวส.ชำนาญการ

13 กุมภาพันธ์ 61 11:43:41