เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (หนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

 

 

สถานการณ์การระบาดหนอนเจาะสมอฝ้าย ในทานตะวัน

ระวัง หนอนเจาะสมอฝ้าย ในทานตะวัน
 
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็น และมีความชื้นสูงในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน  เตือนผู้ปลูกทานตะวัน ในระยะ  ระยะดอกเริ่มบาน รับมือหนอนเจาะสมอฝ้าย

หนอนเจาะสมอฝ้ายจะฝังตัวกัดกินเมล็ดที่กำลังพัฒนาอยู่บริเวณส่วนกลางของจานดอก ถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากหนอนกัดกินกลีบดอก และกลีบเลี้ยง ทำให้ไม่สามารถดึงดูดแมลงในการผสมเกสร การติดเมล็ดไม่ดี มีเมล็ดลีบจำนวนมาก และให้ผลผลิตต่ำ

 

 

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. กำจัดวัชพืชซึ่งเป็นพืชอาศัยของหนอนเจาะสมอฝ้าย บริเวณรอบแปลงทานตะวัน 2. เก็บหนอนที่มีขนาดใหญ่มาทำลาย เนื่องจากหนอนขนาดใหญ่ใช้สารเคมีไม่ได้ผล 3. ถ้ามีการระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟลูอาซูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทอกซีฟีโนไซด์ 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

 

 

 

 

 

น.ส. พศิตา  พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

 

 

26 ธันวาคม 63 10:13:19