เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะม่วง)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วง) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะม่วง

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะออกดอก

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   โรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium mangiferae)

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  อาการที่ช่อดอก พบเชื้อรามี ลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้น ฟูตามก้านช่อดอก ก้านดอกย่อย และดอก ดอกมีลักษณะช้ำเป็นสี น้ำตาลอ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีดำ แห้งและหลุดร่วง บางครั้งเหลือแต่ ก้าน ช่อดอกมีสีเข้มกว่าปกติ ไม่ติด ผล หากติดผลจะได้ผลที่มีขนาด เล็ก ไม่สมบูรณ์ และหลุดร่วงง่าย อาการที่ใบ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสี ค่อนข้างซีดเหลือง พบเชื้อรามี ลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้น ปกคลุมผิวใบ หากอาการรุนแรง แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทา และใบบิดเบี้ยวผิดรูป 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • ในช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอก และสภาพอากาศเย็น ควร หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการของ โรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรือเบโนมิล 50% WPอัตรา 6- 10กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ซัลเฟอร์80% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ซัลเฟอร์80% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน **** สารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรือมี แดดจัด เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการไหม

     

 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://ippc.acfs.go.th/pest/G001/T011/INS383

เครดิตภาพ  :  https://www.opsmoac.go.th/

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

26 มกราคม 64 12:03:07