เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (พืชตระกูลกะหล่ำ) ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

 

 

                 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  อากาศเย็นลง

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • พืชตระกูล กะหล่ำ (กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี) 

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ทุกระยะการเจริญเติบโต

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •   หนอนใยผัก

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟอง เดี่ยวๆ หรือกลุ่มเล็กๆ ทั้งบนใบ และใต้ใบพืช แต่จะพบใต้ใบพืช เป็นส่วนใหญ่ หนอนมีลักษณะเรียว ยาว หัวแหลมท้ายแหลม ส่วนท้าย มีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก เมื่อถูกตัว จะดิ้นอย่างแรง และสร้างใยพาตัว ขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ หนอนจะกัดกินผิวใบทำให้ผักเป็นรู พรุนคล้ายร่างแห จากนั้นเข้าดักแด้ บริเวณใบพืช โดยมีใยบางๆ ปก คลุมติดใบพืช 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

  • 1. การใช้กับดักชนิดต่างๆ ได้แก่ - กับดักกาวเหนียวสีเหลือง เป็นกับดักทรงกระบอก หรือกระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียว ทุก 7-10 วันครั้ง สามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผีเสื้อเพศเมีย : เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 และเมื่อติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจำนวน 80 กับดักต่อไร่ สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต
  • - กับดักแสงไฟ หลอดสีน้ำเงิน 20 วัตต์เป็นหลอดเรือง แสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุด มีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์และ ปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต ในการ ติดตั้งกับดักแสงไฟควรติดตั้งรอบนอกแปลงผัก และ ควรดำเนินการติดตั้งพร้อมกันในพื้นที่
  • 2. การใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผักกางมุ้ง โดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด 16 mesh (256 ช่องต่อตารางนิ้ว) สามารถป้องกันการ เข้าทำลายของหนอนใยผักและหนอนผีเสื้ออื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงเรือนตาข่ายไนล่อนต้อง ปิดอย่างมิดชิดตลอดเวลาเพื่อป้องกันผีเสื้อเพศเมียเล็ด ลอดเข้าไปวางไข่
  • 3. การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ -การใช้เชื้อแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) ปกติใน ธรรมชาติจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการกำจัดหนอนใยผัก แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่จะทำ ให้หนอนใยผักตาย ปัจจุบันจึงมีการผลิตเชื้อแบคทีเรีย ในรูปการค้าออกจำหน่ายที่สำคัญมี 2 สายพันธุ์คือ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai และ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 100- 200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (ไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผัก ภาคกลาง ในช่วงที่มีการระบาดมากพิจารณาการใช้ อัตราสูง และช่วงเวลาพ่นถี่ขึ้น หรือพ่นสลับสารฆ่า แมลง)
  • 4. การใช้วิธีทางเขตกรรม 

     

 

  

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website : 

26 มกราคม 64 12:19:43