เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ทุเรียน) ช่วงวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศอากาศร้อน แดดแรง มีฟ้าครึ้มและฝนตกในบางช่วง ของวัน 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ทุเรียน

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • พัฒนาผล-เก็บเกี่ยว

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  หนอนเจาะผล

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  เข้าทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุ ประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ทำ ให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ผลเน่า และร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ การที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขาย ไม่ได้ราคา ถ้าหากหนอนเจาะกินเข้า ไปจนถึงเนื้อผล ทำให้บริเวณดังกล่าว เน่าเมื่อผลสุก ภายนอกผลทุเรียนจะ สังเกตเห็นมูลและรังของหนอนได้ อย่างชัดเจน และจะมีน้ำไหลเยิ้มเมื่อ ทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกัน หนอนจะเข้าทำลายมากกว่าผลที่อยู่ เดี่ยวๆ เพราะแม่ผีเสื้อชอบวางไข่ บริเวณรอยสัมผัสน

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

1. หมั่นตรวจดูผลทุเรียน เมื่อพบรอยทำลายของ หนอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมา ทำลาย

2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหนอนทำลายควร เก็บทำลายโดยการเผาไฟหรือฝัง

3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะ ผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่น ระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัว หนอนเข้าหลบอาศัย

4. การห่อผลด้วยถุงมุ้งไนล่อน ถุงรีเมย์ หรือ ถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้ หยดน้ำระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมี อายุ 6สัปดาห์เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้

5. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น ต้องใช้ คือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่ พบการทำลายของหนอนเจาะผล

 

                                  

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

24 มีนาคม 64 22:48:31