เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (มะม่วงหิมพานต์)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (มะม่วงหิมพานต์) ช่วงวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศ แดดแรง ลมแรงและ อากาศแห้งในตอน กลางวัน อากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงในตอน กลางคืน

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • มะม่วงหิมพานต์

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • แทงช่อดอก-พัฒนาผล

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  •  เพลี้ยไฟ

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  •  ทำลายมะม่วงหิมพานต์ ช่วงแตกยอด อ่อน ช่อดอก และผลอ่อน โดยดูดกินน้ำ เลี้ยง ทำให้ยอดอ่อนหงิกงอ หรือแห้ง ตาย กรณีระบาดรุนแรงจะทำให้ช่อดอก ไหม้เป็นสีดำ และไม่ติดผล ถ้าติดผล แล้วจะทำให้ผลร่วง 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

 เมื่อพบการระบาด ช่วงเริ่มแทงช่อดอกหรือก่อนดอก บาน ทำการพ่นสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา–ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

 

                                  

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

24 มีนาคม 64 23:28:19