เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว) เพลี้ยไฟ

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอแจ้งเตือนภัยการเกษตร (ถั่วเขียว) ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564  โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ 

 

 

                       

 

 

สภาพแวดล้อม / สภาพอากาศที่เกิดในช่วงนี้  :   

  •  สภาพอากาศ มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น แดดแรง ลมแรงและ อากาศแห้งในตอน กลางวัน อากาศเย็น อุณหภูมิลดต่ำลงในตอน กลางคืน 

 

ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ  :  

  • ถั่วเขียว

 

ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้  :  

  • ระยะฝักอ่อน-ฝักแก่

 

ปัญหาที่ควรระวัง  :  

  • เพลี้ยไฟ

 

ข้อสังเกตลักษณะ / อาการที่พบ  : 

  • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ยอด อ่อน ตาดอก หรือฝักอ่อน ส่วนต่างๆ ของถั่ว เขียวที่ถูกทำลายจะเกิดรอยด่าง หงิกงอ บิด เบี้ยวคล้ายใบหด เส้นกลางใบมีสีน้ำตาลเข้ม ใบแห้งกรอบ และหลุดร่วง ถ้าทำลายส่วนของ ฝัก จะทำให้ฝักบิดเบี้ยว ไม่ติดเมล็ด

 

 

แนวทางป้องกัน / แก้ไข  :  

พ่นสารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรไทโอฟอส อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

                       
 

 

 

 

ที่มา  :  คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 

website :  http://at.doa.go.th/ew

เครดิตภาพ  :  http://www.doa.go.th/share/attachment.php?aid=1255

เครดิตภาพ  :  https://www.technologychaoban.com

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

25 มีนาคม 64 12:24:37