เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ความรู้เกี่ยวกับ "วงจรชีวิตแมลงศัตรูมะพร้าว" (ด้วงแรด)

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ "วงจรชีวิตแมลงศัตรูมะพร้าว" (ด้วงแรด)

  • รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี  043-289-160
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กรมส่งเสริมการเกษตร  02-561-2134

 

 

 

 

น.ส. พศิตา พิลาโสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

25 พฤษภาคม 64 11:24:24